Home   Novosti   Pružanje besplatne pravne pomoći “NOVO”

Pružanje besplatne pravne pomoći “NOVO”

U suradnji s organizatorima i provoditeljima projekta, Pravnom klinikom iz Zagreba,  studenti Pravnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu pružaju besplatnu pravnu pomoć ili savjet za sve zainteresirane građane.

     Za navedeno,  potrebno se najaviti telefonskim pozivom na broj 099-308-37-50 Igor ili slanjem e-pošte na nassan.njihovosmijeh@gmail.com ili na Facebook stranici NSNO-a.

        Napominjemo kako će se besplatni pravni savjeti u sklopu ovih aktivnosti održavati tokom cijele godine, a termin održavanja biti će objavljen ovim putem, putem medija i na našoj Facebook stranici.

NADOPUNA: Obzirom na nepovoljne uvjete koji su se pojavili radi COVID-19 CORONAVIRUS-a i nemogućnosti redovnog održavanja dežurstva s Pravnom klinikom, odnosno pružanja besplatne pravne pomoći, obavještavamo Vas da i dalje možete dobiti besplatnu pravnu pomoć osobnim kontaktom Pravne klinike na sljedećoj poveznici http://klinika.pravo.unizg.hr/  . Morate popuniti obrazac i onda dalje sve kreće svojim tokom.  Hvala !!!