Home   Akcije   Prikupljanje donacija u trgovinama u 2022. godini

Prikupljanje donacija u trgovinama u 2022. godini

Dragi naši donatori došlo je vrijeme kad ćemo se opet u živo moći susresti i to na sljedećim lokacijama i terminima. Moći ćete pomoći samo jednom namirnicom. Pa redom…

 Eurospin Pula dana 09.04.2022. godine Prikupljena vrijednost: 2.091,31 kuna

– Eurospin Pula dana 07.05.2022. godine Prikupljena vrijednost 3.629,06 kuna

– DiMeglio Pula dana 14.05.2022. godine  Prikupljena vrijednost 446,00 kuna

Kao i uvijek, NSNO volonteri su Vam zahvalni u svoje i ime krajnjeg korisnika kojemu svaka Vaša pomoć puuuuunnnoooo znači !!! HVALA !!!

HVALA Eurospin Hrvatska d.o.o.

HVALA DIMEGLIO