Home   Naši ciljevi

Naši ciljevi

nas_san_LOGO1Udruga surađuje sa sličnim organizacijama, udruženjima i građanima iz zemlje i inozemstva te može vršiti druge aktivnosti u svrhu ostvarenja ciljeva udruge (aktivizam, volonterstvo, edukacija, predavanjima, seminarima, radionicama, poticanje i suradnja s ustanovama…) Posebna se važnost pridaje osobnom kontaktu članova Udruge s korisnicima iste.